24de Nov 2020

Vedlikehold på registrering av .no domener

Vi utfører vedlikehold på ordresiden vår for .no-domener, derfor vil alle registreringer foreløpig bli håndtert manuelt av oss.